"MediCare" שירותים רפואיים - כתבי שירות

כתבי השירות של "MediCare" מאפשרים לכם גישה ישירה לכל הרופאים הפרטיים ללא תורים והמתנות ומכלול רחב של אבחונים וטיפולים רפואיים.
כתבי השירות מאפשרים ללקוח לבחור ברופאים ובמכונים הטובים ביותר שנמצאים בהסדר כתב השירות לאבחון מחלתו, וזאת מבלי להוציא אלפי שקלים יקרים שלמרביתנו אינם זמינים.
בנוסף ולחילופין מאפשרים כתבי השירות ללקוח לפנות לייעוץ רפואי אצל הרופאים הטובים ביותר בתחומם או לבצע בדיקה אבחנתית בכל מכון רפואי שיבחר, ולקבל החזר כספי לכיסוי הוצאותיו וזאת ללא מילוי טפסי תביעה מסורבלים, ללא אותיות קטנות וללא סייגים וחריגים.

השירותים מעניקים כיסויים שאינם נכללים בתוכניות השונות של קופות החולים ובפוליסות הביטוח השונות.
כל בני האדם שווים מבחינת כתבי השירות ולכן ניתן להצטרף אליו בכל גיל ובכל מצב בריאותי, ללא הצהרת בריאות וללא החרגות.
כתבי השירות הינם המקיפים ביותר שקיים ומעניק הטבות ושירותים, מעבר למה שמעניקים ביטוחי הבריאות השונים,  בעלות חודשית נמוכה, שהותאמה כך שתתאים לכל שכבות האוכלוסייה.

"MediCare  – כתב שירות מושלם. לכולם.